“AB, iklim hedefleri için yeterli finansman bulamayabilir”

tarafından
67
“AB, iklim hedefleri için yeterli finansman bulamayabilir”

Merkezi Lüksemburg’da bulunan Avrupa Sayıştayı, AB’nin iklim ve enerji hedefleri konusunda hazırladığı raporu yayımladı.

Raporda, Birliğin 2030 yılı iklim ve enerji hedeflerini yakalayamama riski bulunduğu kaydedildi.

AB’nin 2030 iklim hedeflerine ulaşmaya yönelik eylemlerinin yeterli olmadığına işaret edilen raporda, birliğin sera gazı emisyonlarını 2030’a kadar 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 55 oranında azaltma girişiminin başarısız olabileceği ifade edildi.

Raporda, AB ve üye ülkelerin iklim ve enerji alanındaki eylemlerinin performansı konusunda daha şeffaf olması gerektiği belirtildi.

AB’nin sera gazı emisyon ölçümü konusunda da sorunlar olduğuna dikkati çekilen raporda, ticaret, uluslararası havacılık ve nakliyeden kaynaklananlar da dahil olmak üzere AB’nin neden olduğu bütün sera gazı emisyonlarının hesaba katılması gerektiğinin altı çizildi.

Raporda, AB’nin ticaret, uluslararası havacılık ve denizcilikten kaynaklananlar da dahil edildiğinde emisyonlarının yaklaşık yüzde 10 oranında daha yüksek olacağını ancak hesaplamalarda bunu dahil etmediği anımsatıldı.

“İddialı 2030 hedeflerine ulaşmak için özellikle önemli ölçüde katkıda bulunması beklenen özel sektörden yeterli finansman sağlandığına dair bir işaretin olmaması bir endişe kaynağıdır” ifadesi yer alan raporda, AB’nin 2021-2027 bütçesinin en az yüzde 30’u olan yaklaşık 87 milyar euroyu her yıl iklim eylemi için harcama taahhüdünde bulunduğu anımsatıldı.

Raporda, bu miktarın yılda yaklaşık 1 trilyon euro olarak tahmin edilen 2030 hedeflerine ulaşmak için gereken toplam yatırımın yüzde 10’undan daha az olduğu, kalan yatırımın ulusal ve özel fonlardan gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Kaynak